ایراد شیردهی زیاد از یک سینه چیست؟

ایراد شیردهی زیاد از یک سینه چیست؟

ایرادی ندارد که فقط از یک سینه شیردهی کنید، چون سینه‌ها مستقل از هم عمل می‌کنند. اما اگر تصمیم می‌گیرید که تنها از یک سینه شیردهی کنید، سینهٔ دیگرتان به وضعیت قبل از بارداری بازمی‌گردد. در آن صورت، تفاوت ‌ اندازهٔ آشکاری بین سینه‌ٔ شیرده و سینهٔ‌ غیرشیرده وجود دارد که معمولاً بعد از توقف شیردهی و از شیر گرفتن کودک از بین می‌رود.

با این حال، ‌یک پژوهش نشان داد که ممکن است استفاده از هر دو سینه بهتر باشد؛ در این پژوهش،‌ فرهنگ‌هایی که در آنها زنان تنها از یک سینه شیردهی می‌کردند بررسی شدند و محققان دریافتند که در این مناطق بروز سرطان پستان در سینهٔ غیرشیرده بالاتر بود.

همچنین تعداد بیشتری از پژوهش‌ها در طول ۱۰ سال گذشته ثابت کرده‌اند احتمال سرطان پستان پیش از یائسگی در زنانی که تا پس از دو سالگی به کودکانشان شیردهی می‌کنند تا ۳۰ درصد کاهش می‌یابد. شیردهی همچنین ممکن است ریسک سرطان‌های دهانهٔ ‌رحم را هم کاهش دهد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید