آیا می‌توان قبل از زایمان مرخصی استعلاجی گرفت؟

آیا می‌توان قبل از زایمان مرخصی استعلاجی گرفت؟

بله. مرخصی استعلاجی ارتباطی با مرخصی زایمان ندارد.
زنان باردار هم مانند سایر کارمندان، از مرخصی استعلاجی برخوردارند و می‌توانند در زمان بروز مشکل از آن استفاده کنند. اگر پزشک تشخیص دهد که خانم باردار نیاز به استراحت دارد، برای او گواهی مرخصی صادر خواهد کرد. اگر هفت روز به مرخصی رفتید و دوباره به محل کار برگشتید، همان گواهی یا تأییدیه پزشک برای ارائه به بیمه کافی است. اگر مرخصی شما بیشتر از ۱۵ روز و کمتر از ۶۰ روز باشد، لازم است که پزشک معتمد تأمین اجتماعی، آن را تأیید کند تا دستمزد روزهای مرخصی برایتان واریز شود.
پس توجه داشته باشید که چون مرخصی استعلاجی هیچ گونه ارتباطی به مرخصی زایمان شما ندارد، تعداد روزهای مرخصی استعلاجی، از مرخصی زایمان کم نمی‌شود.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید