آیا شالازیون همان گل‌مژه است؟

آیا شالازیون همان گل‌مژه است؟

خیر. شالازیون همان گل‌مژه نیست اما اغلب با گل‌مژه اشتباه گرفته می‌شود.

گل‌مژه‌ به سطح پوست نزدیک‌تر است و اغلب ترشح، قرمزی و ورم دارد. گل‌مژه توسط یک عفونت پوست ایجاد می‌شود و می‌تواند دردناک باشد. شالازیون اما حساس به لمس یا دردناک نیست، مگر اینکه عفونی شود اما می‌تواند بیشتر از یک گل‌مژه باقی بماند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید