آیا جراحی لیزر چشم یا لازیک در طول بارداری خطر دارد؟

آیا جراحی لیزر چشم یا لازیک در طول بارداری خطر دارد؟

بارداری وقت خوبی برای جراحی اصلاح دید که لازیک نامیده می‌شود نیست. این عمل برای جنین خطری ندارد اما هورمون‌های بارداری می‌تواند جراحی اصلاح دید را بی‌اثر کند.

بینایی برخی از مادران معمولاً در طول بارداری به نزدیک‌بینی تمایل پیدا می‌کند اما دید برخی از زنان باردار هم دوربین‌تر می‌شوند. بنابراین اصلاحی که در طول بارداری از طریق جراحی لازیک انجام می‌شود ممکن است پس از به دنیا آمدن کودک دیگر مؤثر نباشد. بنابراین بهتر است انجام لازیک را به بعد از زایمانتان موکول کنید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید