آیا استفاده از گوشی‌های هوشمند در طول بارداری خطری ندارد؟

آیا استفاده از گوشی‌های هوشمند در طول بارداری خطری ندارد؟

پژوهشگران اثرات محتمل موج‌های انرژی ساطع از گوشی‌های تلفن همراه را مطالعه کرده‌اند و هنوز هیچ ارتباطی بین استفاده از گوشی تلفن همراه و رشد جنینی یا نتایج بارداری نیافته‌اند.

به گفتهٔ کارشناسان، گوشی‌های تلفن همراه از ریزموج‌‌ها یا موج‌های رادیویی برای ارسال صدا و داده‌ها استفاده می‌کنند. این موج‌ها مشابه نورِ قابل‌ رویت هستند اما طول موجشان بیشتر است. اگرچه ریزموج‌‌ها و موج‌های رادیویی حامل انرژی هستند اما آن انرژی با شدتی که در گوشی‌های همراه استفاده می‌شود نمی‌تواند هیچ اثری بر بافت‌های زنده داشته باشد.

وقتی گوشی همراهتان در اثر استفاده گرم می‌شود هم نگران نشوید. کامپیوتر موجود در گوشی از پردازشگری استفاده می‌کند که گرما تولید می‌کند و با استفادهٔ ‌مداوم، حرارت آن دست شما را گرم می‌کند. این نوع گرم شدن، ناشی از ریزموج‌ها یا موج‌های رادیویی نیست و به جنین نمی‌رسد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید