هزینه‌ٔ آی‌یوآی چقدر است؟

هزینه‌ٔ آی‌یوآی چقدر است؟

هزینهٔ IUI در سال ۱۴۰۱، حدود یک تا ۳ میلیون تومان برآورد شده است.

آی‌یوآی یا روش تلقیح داخل رحمی به این صورت انجام می‌شود که اسپرم را از مرد می‌گیرند و در زمان تخمک‌گذاری به داخل رحم زن تزریق می‌کنند. در بعضی موارد قبل از انجام این روش، برای زن داروهایی تجویز می‌کنند که تخمک‌گذاری بهتری داشته باشد.

با تماس به مراکز درمان ناباروری، می‌توانید حدود قیمت این روش را سؤال کنید. در تهران انجام این روش حدود یک تا ۳ میلیون تومان هزینه دارد و ممکن است بیمه‌ٔ شما بخشی از آن را پرداخت کند.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید