چه زمان‌هایی باید به کودک شير دوشيده‌شدهٔ مادر داد؟

چه زمان‌هایی باید به کودک شير دوشيده‌شدهٔ مادر داد؟

گاهی مواقعی پیش می‌آید که لازم است شیرتان را بدوشید و با فنجان، استکان، قاشق، قطره‌چکان، سرنگ یا حتی لولهٔ تغذیه به کودک بدهید. مثلاً در مورد نوزاد زودرس یا بیماری که در بیمارستان بستری است. موارد دیگرى نیز هستند که دوشیدن شیر لازم و کمک‌کننده خواهد بود، مثل تغذیهٔ شیرخوارانی که به دلیل مشکلی مثل شکاف لب و دهان یا شکاف کام قادر به مکیدن نیستند. همچنین مادری که در خارج از خانه شاغل است و امکان تغذیهٔ مستقیم در ساعت کاری برای او وجود ندارد.

همین‌طور برای جلوگیری از احتقان پستان یا در شرایط و موارد خاص و معدودی که به دلیل بیماری مادر یا کودک و یا هر علت دیگری مکیدن و تخلیهٔ پستان توسط کودک برای مدتی مقدور نباشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید