تركيب شير مادر تغيير می‌كند یعنی چه؟

تركيب شير مادر تغيير می‌كند یعنی چه؟

ترکیب شیر مادر همراه با رشد شیرخوار، در طول هر وعده از تغذیهٔ کود، بین دفعات مختلف شیردهی و نیز در طول روز تغییر خواهد کرد.

در روزهای اول پس از زایمان سینهٔ مادر آغوز تولید می‌کنند. مواد ایمنی بخش آغوز براى حفاظت نوزاد در برابر عفونت حیاتى است. پس از آغوز، شیر انتقالی از هفت تا ۱۰ روز پس از تولد و تا دو هفتگى و سپس شیر رسیده ترشح می‌شود.

در شیر رسیده پروتئین کمتر، اما ویتامین‌های محلول در آب، لاکتوز و چربى بیشترى وجود دارد. مکیدن‌های مکرر شیرخوار مقدار شیر مادر را افزایش می‌دهد. به علاوه، در شروع هر وعدهٔ شیردهی چربی شیر مادر کمتر است و سپس میزان آن تدریجاً بیشتر خواهد شد.

شیر پیشین یعنی شیری که در ابتدای هر وعده شیردهی از سینه‌ها خارج می‌شود، رقیق‌تر خواهد بود و آب مورد نیاز بدن شیرخوار را تأمین می‌کند و حاوی مقادیر فراوان پروتئین، لاکتوز و سایر مواد مغذی است.

شیر پسین که در انتهای هر وعده شیردهی از پستان‌ها خارج می‌شود، سرشار از چربی است و انرژی مورد نیاز شیرخوار را تأمین می‌کند. به همین دلیل، تغذیه با شیر مادر را در هر وعده نباید به سرعت خاتمه داد و شیرخوار را از پستان جدا کرد، بلکه لازم است اجازه داد تغذیه با شیر مادر تا زمانی که کودکتان می‌خواهد، ادامه یابد تا شیر چرب انتهایی را دریافت کند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید