دو سالگی

دو سالگی
بعد از اتمام ۲۴ ماهگی، کودک شما دو ساله‌ می‌شود، یعنی کودک شما وارد سال سوم زندگی‌اش خواهد شد. شروع دو سالگی با ۲۵ ماهگی است و پایان آن در ۳۶ ماهگی خواهد بود. در مطالب این بخش نکات مهمی را دربارهٔ کودکان دو ساله از رشد هفته به هفتهٔ ۲۵ تا ۲۷ ماهگی، ۲۸ تا ۳۰ ماهگی، ۳۱ تا ۳۳ ماهگی و ۳۴ تا ۳۶ ماهگی بخوانید.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط