۱۶ تا ۱۸ ماهگی

۱۶ تا ۱۸ ماهگی
در مطالب این بخش می‌توانید اطلاعاتی در مورد زندگی و رشد یک کودک از ۱۶ تا ۱۸ ماهگی‌اش به دست آورید.
با دوستانتان به اشتراک بگذارید