روزهای افزایش شانس باروری طی چرخۀ عادت ماهانه

روزهای افزایش شانس باروری طی چرخۀ عادت ماهانه

پنج روز قبل از روز تخمک‌گذاری و روز تخمک‌گذاری، روزهای باروری شماست. اپلیکیشن بارداری مادرشو برای به دست آوردن روزهایی که در آنها شانس باردار شدن شما بیشتر است و همچنین روز تخمک‌گذاری در ماه‌های بعدی می‌تواند به شما کمک دقیق و کاملی کند تا بتوانید بهتر و با برنامه‌ریزی برای باردار شدن یا نشدنتان تصمیم بگیرید.

این زمانی است که اگر بدون استفاده از وسایل پیشگیری از بارداری، رابطۀ جنسی داشته باشید، شانس باردار شدن شما به میزان زیادی افزایش پیدا می‌کند. رحم در این دوره نیز برای باردار شدن آماده می‌شود و شروع به ضخیم شدن می‌کند. تخمک آزادشده فقط ۲۴ ساعت شانس زنده ماندن و اسپرم بین سه تا پنج روز شانس زنده ماندن در رحم زنان را دارند.

به همین دلیل، نزدیکی مداوم در روزهای باروری باعث می‌شود تا در روز تخمک‌گذاری و هنگام آزاد شدن تخمک، اسپرم کافی برای لقاح با تخمک در رحم وجود داشته باشد. در روزهای باروری، معمولاً تغییراتی در ترشحات واژینال و همچنین دمای پایۀ بدن زنان ایجاد می‌شود که نشان‌دهندۀ نزدیک شدن به زمان تخمک‌گذاری است. افزایش ترشحات واژینال در این دوره باعث می‌شود تا اسپرم راحت‌تر از دهانۀ رحم عبور کند و به لوله‌های فالوپ برسد که تخمک، هنگام لقاح در آنجا وجود دارد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

مقاله مرتبط