سه حرکت ورزشی با توپ زایمان برای باز شدن لگن هنگام زایمان

هفته‌های بارداری خود را با اپ «مادرشو» دنبال کنید. دریافت از کافه‌بازار، گوگل پلی یا مستقیم از مادرشو.

برای باز شدن لگن هنگام زایمان چه کار کنید؟ آیا زایمان بدون درد ممکن است؟ در این ویدیو، خانم نیلوفر قاسمی، کارشناس ارشد مامایی و مدیر مرکز مشاوره و مامایی نوگل، همراه یک مادر باردار سه تمرین را برای باز شدن لگن هنگام زایمان به شما یاد خواهد داد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید