چه اتفاقی می‌افتد اگر آپاندیس کودک پاره شود؟

چه اتفاقی می‌افتد اگر آپاندیس کودک پاره شود؟

اگر عفونت باکتریایی شدت یابد، آپاندیس ممکن است پاره شود و باکتری‌ها را از عضو عفونی به داخل حفرهٔ شکم پخش کند. اگر این اتفاق بیفتد، کودکتان در بیمارستان بستری خواهد شد و آنتی‌بیوتیک‌ها با تزریق درون وریدی مستقیماً به جریان خونش منتقل می‌شوند تا از عفونت جلوگیری کنند.

اما در این حال هم، جراحی هنوز لازم است و پزشک و جراح با شما در مورد بهترین زمان برای عمل و طول مدتی که کودکتان به تزریق درون‌ وریدی آنتی‌بیوتیک‌ها نیاز خواهد داشت صحبت خواهند کرد و نیازی به نگرانی بیش از حد نیست.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید