در میزان شیر مادر هنگام دوشیدن با زمان شیردهی از سینه به نوزاد چه فرقی وجود دارد؟

در میزان شیر مادر هنگام دوشیدن با زمان شیردهی از سینه به نوزاد چه فرقی وجود دارد؟

مقدار شیری که از طریق دوشیدن سینه‌های مادر جمع می‌شود، با مقدار شیری که شیرخوار با مکیدن مستقیم از سینهٔ شما دریافت می‌کند تفاوت دارد.

بسیاری از مادرانی که قادر به تولید مقدار قابل توجهی شیر هستند و می‌توانند فرزندشان را کاملاً سیر کنند، ممکن است هنگام دوشیدن شیر خود، بیش از چند قطره شیر مشاهده نکنند. اما این اتفاق طبیعی است و لازم نیست نگران باشید، چون دوشیدن شیر از سینه‌ها مهارتی است که به تدریج کسب خواهید کرد. برای یادگیری بهتر دوشیدن شیر مادر می‌توانید مطلب مادرشو را در مورد روش‌های دوشیدن شیر از سینه‌ها را بخوانید.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید