آیا فر شش ماههٔ مو در بارداری بی‌خطر است؟

آیا فر شش ماههٔ مو در بارداری بی‌خطر است؟

به نظر نمی‌رسد که فر شش ماههٔ موها برای سلامت شما یا جنین مشکلی ایجاد کند، هرچند هیچ پژوهش قطعی و پایان‌بخشی دربارهٔ ایمنی محلول‌های مورد استفاده در فر شش ماههٔ موها در طول بارداری وجود ندارد اما بدن مقدار بسیار کمی از آن مواد شیمیایی را جذب می‌کند.

شغل خیلی از خانم‌های باردار ممکن است آرایشگری باشد و اقدامات احتیاطی برای زنان بارداری که در آرایشگاه‌ها کار می‌کنند توصیه می‌شود اما جدیدترین پژوهش‌ها افزایشی در ریسک سقط جنین، زایمان زودرس و نقایص مادرزادی در میان آرایشگران مو را نشان نداده‌اند.

از سوی دیگر، ممکن است از نتیجهٔ فر شش ماههٔ خود جا بخورید، زیرا هورمون‌های بارداری ترکیب و بافت موی شما و نوع واکنش آن به فر شش ماهه را تغییر می‌دهند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید