آیا شیردهی کمک می‌کند رحم به سایز پیش از بارداری‌اش برگردد؟

آیا شیردهی کمک می‌کند رحم به سایز پیش از بارداری‌اش برگردد؟

بله. وقتی شیردهی می‌کنید، غدهٔ هیپوفیز شما هورمون اکسی‌توسین را ترشح می‌کند که کار آن منقبض کردن ماهیچه‌های صاف مثل کیسه‌های شیر سینه‌هاست. انقباض کیسه‌های شیر باعث می‌شود شیر به نوک سینه‌ها جاری شود و در دسترس کودک قرار گیرد. شما احتمالاً این را به عنوان رفلکس خروج شیر احساس می‌کنید. همچنین اکسی‌توسین با هر وعده تغذیه‌ باعث انقباض سلول‌های ماهیچه‌های صاف در رحم می‌شود و این رحم را قادر می‌سازد به سایز پیش از بارداری‌اش برگردد. اکسی‌توسین همچنین یک اثر مهم دیگر دارد؛ ایجاد احساسات مهرآمیز در مادران نسبت به کودکشان و به همین دلیل است که آن را هورمون عشق می‌نامند.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید