چقدر در مورد تغییرات بدن در دوران بارداری می‌دانید؟

تغییرات بدن در دوران بارداری در هر خانمی به شکل متفاوتی ظاهر می‌شود. هر خانم باردار یا خانمی که قصد بارداری دارد، بهتر است که با این تغییرات آشنا باشد و با استفاده از روش‌های درست و مناسب، میزان تأثیر منفی آنها را در سلامت جسمی و روحی خود کاهش دهد. اطلاعات شما دربارۀ تغییرات جسمی بارداری چقدر است؟ آیا زمان و نشانه‌های رایج عوارض شایع بارداری را می‌شناسید؟ داشتن اطلاعات درست و علمی باعث می‌شود دوران بارداری خود رابا آسودگی خاطر سپری کنید. برای سنجش اطلاعات خود، به سوالات زیر پاسخ دهید و از نتایج آن برای بالا بردن آگاهی‌تان استفاده کنید.

شروع

چقدر در مورد تغییرات بدن در دوران بارداری می‌دانید؟

تغییرات بدن در دوران بارداری در هر خانمی به شکل متفاوتی ظاهر می‌شود. هر خانم باردار یا خانمی که قصد بارداری دارد، بهتر است که با این تغییرات آشنا باشد و با استفاده از روش‌های درست و مناسب، میزان تأثیر منفی آنها را در سلامت جسمی و روحی خود کاهش دهد. اطلاعات شما دربارۀ تغییرات جسمی بارداری چقدر است؟ آیا زمان و نشانه‌های رایج عوارض شایع بارداری را می‌شناسید؟ داشتن اطلاعات درست و علمی باعث می‌شود دوران بارداری خود رابا آسودگی خاطر سپری کنید. برای سنجش اطلاعات خود، به سوالات زیر پاسخ دهید و از نتایج آن برای بالا بردن آگاهی‌تان استفاده کنید.