چقدر دردهای دوران عادت ماهانه را می‌شناسید؟

استرس، بیماری‌ها، تغذیه و سبک زندگی از مواردی است که می‌تواند در شدت دردهای دوران پریود شما مؤثر باشد. گاهی با شدید شدن دردهای دورۀ ماهانه‌، این سوال‌ها برایتان به وجود می‌آید که علت این دردها چیست؟ نشانه‌های پریود دردناک کدام‌هاست؟ در چه صورت، دردها و علائم پریود خطرناک است و نیاز به پزشک خواهید داشت؟ چه دلایلی باعث به وجود آمدن دیسمنوره می‌شود؟ انجام چه کارهایی می‌تواند در کاهش دردهای شدید پریود به شما کمک کند؟ بهتر است آگاهی خودتان را با پاسخ به این سوالات بسنجید.

شروع

چقدر دردهای دوران عادت ماهانه را می‌شناسید؟

استرس، بیماری‌ها، تغذیه و سبک زندگی از مواردی است که می‌تواند در شدت دردهای دوران پریود شما مؤثر باشد. گاهی با شدید شدن دردهای دورۀ ماهانه‌، این سوال‌ها برایتان به وجود می‌آید که علت این دردها چیست؟ نشانه‌های پریود دردناک کدام‌هاست؟ در چه صورت، دردها و علائم پریود خطرناک است و نیاز به پزشک خواهید داشت؟ چه دلایلی باعث به وجود آمدن دیسمنوره می‌شود؟ انجام چه کارهایی می‌تواند در کاهش دردهای شدید پریود به شما کمک کند؟ بهتر است آگاهی خودتان را با پاسخ به این سوالات بسنجید.