دانش شما در مورد کلسترول چقدر است؟

داشتن سبک غذایی سالم، راهی برای شروع حرکت به سمت سلامتی است. میزان کلسترول خون هر فرد با توجه به جنسیت، سن و وزن، معیار تعیین‌کننده‌ای برای سنجش سلامت او در زندگی است. بسیاری از افراد، بدون بالا بردن دانش خود از تغذیۀ مناسب، سبک نادرستی را در پیش می‌گیرند. شما چقدر برای قرار گرفتن در مسیر درست سلامت خود به تأثیر غذاها در افزایش میزان کلسترول خونتان اهمیت می‌دهید؟ آیا می‌دانید افزایش کلسترول در کدام بخش‌های بدنتان تأثیر می‌گذارد؟ تفاوت بین کلسترول خوب و کلسترول بد چیست؟ برای سنجش میزان اطلاعات خود در مورد کلسترول، می‌توانید به سوالات زیر پاسخ دهید.

شروع

دانش شما در مورد کلسترول چقدر است؟

داشتن سبک غذایی سالم، راهی برای شروع حرکت به سمت سلامتی است. میزان کلسترول خون هر فرد با توجه به جنسیت، سن و وزن، معیار تعیین‌کننده‌ای برای سنجش سلامت او در زندگی است. بسیاری از افراد، بدون بالا بردن دانش خود از تغذیۀ مناسب، سبک نادرستی را در پیش می‌گیرند. شما چقدر برای قرار گرفتن در مسیر درست سلامت خود به تأثیر غذاها در افزایش میزان کلسترول خونتان اهمیت می‌دهید؟ آیا می‌دانید افزایش کلسترول در کدام بخش‌های بدنتان تأثیر می‌گذارد؟ تفاوت بین کلسترول خوب و کلسترول بد چیست؟ برای سنجش میزان اطلاعات خود در مورد کلسترول، می‌توانید به سوالات زیر پاسخ دهید.