دانش شما در مورد چربی و اضافه وزن چقدر است؟

بخشی از کارهایی که باید برای داشتن سبک زندگی سالم انجام داد، توجه به تغذیه و فعالیت‌های ورزشی است. خوردن غذاهای چرب و پرکالری شما را از مسیر سلامتتان دور می‌کند. آیا هنگام مصرف مواد غذایی به میزان چربی موجود در آنها توجه می‌کنید؟ از تأثیر چربی در شاخص‌های سلامت بدنتان مثل BMI و میزان کلسترول آگاهی دارید؟ با داشتن اطلاعات مناسب در مورد تأثیر چربی در سلامت خود، می‌توانید از بروز مشکلات جسمی متعدد خودداری کنید. به سوالات زیر پاسخ دهید و دانش خود را در این زمینه محک بزنید.

شروع

دانش شما در مورد چربی و اضافه وزن چقدر است؟

بخشی از کارهایی که باید برای داشتن سبک زندگی سالم انجام داد، توجه به تغذیه و فعالیت‌های ورزشی است. خوردن غذاهای چرب و پرکالری شما را از مسیر سلامتتان دور می‌کند. آیا هنگام مصرف مواد غذایی به میزان چربی موجود در آنها توجه می‌کنید؟ از تأثیر چربی در شاخص‌های سلامت بدنتان مثل BMI و میزان کلسترول آگاهی دارید؟ با داشتن اطلاعات مناسب در مورد تأثیر چربی در سلامت خود، می‌توانید از بروز مشکلات جسمی متعدد خودداری کنید. به سوالات زیر پاسخ دهید و دانش خود را در این زمینه محک بزنید.