دانش خود را در مورد مصرف نمک در رژیم غذایی بسنجید.

استفادۀ بیش از حد از نمک، یکی از عادت‌های بد غذایی ماست. تنوع زیادی که در انواع نان، لبنیات و سایر گروه‌های غذایی وجود دارد، ایجاد تغییر در سبک غذایی و کاهش مصرف نمک را برای ما آسان‌تر می‌کند. شما چقدر از نمک در غذاها استفاده می‌کنید؟ آیا می‌دانید نمک چه تأثیراتی در سلامت شما می‌گذارد؟ آیا می‌دانید چه محدودیت‌هایی برای شما یا نزدیکانتان که دچار بیماری‌های مزمن هستند، وجود دارد؟ آیا سبک غذایی سالمی را دنبال می‌کنید؟ به سوالات زیر پاسخ دهید و اطلاعات خودتان را دربارۀ مصرف مناسب نمک روزانه بسنجید.

شروع

دانش خود را در مورد مصرف نمک در رژیم غذایی بسنجید.

استفادۀ بیش از حد از نمک، یکی از عادت‌های بد غذایی ماست. تنوع زیادی که در انواع نان، لبنیات و سایر گروه‌های غذایی وجود دارد، ایجاد تغییر در سبک غذایی و کاهش مصرف نمک را برای ما آسان‌تر می‌کند. شما چقدر از نمک در غذاها استفاده می‌کنید؟ آیا می‌دانید نمک چه تأثیراتی در سلامت شما می‌گذارد؟ آیا می‌دانید چه محدودیت‌هایی برای شما یا نزدیکانتان که دچار بیماری‌های مزمن هستند، وجود دارد؟ آیا سبک غذایی سالمی را دنبال می‌کنید؟ به سوالات زیر پاسخ دهید و اطلاعات خودتان را دربارۀ مصرف مناسب نمک روزانه بسنجید.