دانش خود را در مورد تفاوت آنفولانزا و سرماخوردگی بسنجید.

با شروع فصل سرد، سرماخوردگی و آنفلوانزا شایع می‌شود. اگرچه برخی از علائم این دو بیماری مشابه است، اما سرماخوردگی و آنفلوانزا دو بیماری متفاوت است. آیا تفاوت‌های این دو بیماری را می‌شناسید؟ با جواب دادن به این پرسشنامۀ کوتاه، اطلاعات خود را در این زمینه محک بزنید.

شروع

دانش خود را در مورد تفاوت آنفولانزا و سرماخوردگی بسنجید.

با شروع فصل سرد، سرماخوردگی و آنفلوانزا شایع می‌شود. اگرچه برخی از علائم این دو بیماری مشابه است، اما سرماخوردگی و آنفلوانزا دو بیماری متفاوت است. آیا تفاوت‌های این دو بیماری را می‌شناسید؟ با جواب دادن به این پرسشنامۀ کوتاه، اطلاعات خود را در این زمینه محک بزنید.