دانش خود را در مورد تغذیه و مواد غذایی در دوران بارداری بسنجید.

در کنار تمام مراقبت‌هایی که در دوران بارداری لازم و ضروری است، توجه به غذا خوردن و روش‌های درست تغذیه اهمیت فراوانی دارد. روش‌های غلط تغذیه، توصیه‌های غیرعلمی و توجه نکردن به موارد مطرح‌شده توسط پزشکتان، می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در روند رشد جنین و سلامت مادر شود. آیا در مورد مواد غذایی بی‌خطر در دوران بارداری اطلاعات کافی دارید؟ می‌دانید چگونه مواد غذایی و ویتامین‌های مورد نیاز بدنتان را تأمین کنید؟ چه چیزهایی را از وعده‌های غذایی خود حذف یا به آن اضافه کرده‌اید؟ نتیجۀ پاسخ به سوالات زیر، نشان‌دهندۀ میزان آشنایی شما با مواد غذایی مناسب در دوران بارداری است. بهتر است سطح دانش خودتان را در این زمینه محک بزنید.

شروع

دانش خود را در مورد تغذیه و مواد غذایی در دوران بارداری بسنجید.

در کنار تمام مراقبت‌هایی که در دوران بارداری لازم و ضروری است، توجه به غذا خوردن و روش‌های درست تغذیه اهمیت فراوانی دارد. روش‌های غلط تغذیه، توصیه‌های غیرعلمی و توجه نکردن به موارد مطرح‌شده توسط پزشکتان، می‌تواند باعث بروز مشکلاتی در روند رشد جنین و سلامت مادر شود. آیا در مورد مواد غذایی بی‌خطر در دوران بارداری اطلاعات کافی دارید؟ می‌دانید چگونه مواد غذایی و ویتامین‌های مورد نیاز بدنتان را تأمین کنید؟ چه چیزهایی را از وعده‌های غذایی خود حذف یا به آن اضافه کرده‌اید؟ نتیجۀ پاسخ به سوالات زیر، نشان‌دهندۀ میزان آشنایی شما با مواد غذایی مناسب در دوران بارداری است. بهتر است سطح دانش خودتان را در این زمینه محک بزنید.