تصورات خود را در مورد چربی دور شکم بسنجید.

چاقی شکم ممکن است آزاردهنده باشد و شما نیز به دنبال راهی برای کاهش وزن و از بین بردن چربی‌های شکمتان باشید. آیا می‌دانید کدام دسته از مواد غذایی باعث تجمع چربی می‌شود؟ برای از بین بردن چربی شکم چه فعالیت‌های ورزشی را باید انتخاب کنید؟ برنامۀ غذایی مناسب برای کاهش کالری‌هایی که باعث چربی شکم می‌شود شامل چه چیزهایی است؟ با پاسخ دادن به سوالات زیر، شناخت خود را نسبت به کالری خوراکی‌ها و مواد غذایی بیشتر کنید و از تأثیرات چربی شکم در سلامت جسمی‌تان آگاه شوید.

شروع

تصورات خود را در مورد چربی دور شکم بسنجید.

چاقی شکم ممکن است آزاردهنده باشد و شما نیز به دنبال راهی برای کاهش وزن و از بین بردن چربی‌های شکمتان باشید. آیا می‌دانید کدام دسته از مواد غذایی باعث تجمع چربی می‌شود؟ برای از بین بردن چربی شکم چه فعالیت‌های ورزشی را باید انتخاب کنید؟ برنامۀ غذایی مناسب برای کاهش کالری‌هایی که باعث چربی شکم می‌شود شامل چه چیزهایی است؟ با پاسخ دادن به سوالات زیر، شناخت خود را نسبت به کالری خوراکی‌ها و مواد غذایی بیشتر کنید و از تأثیرات چربی شکم در سلامت جسمی‌تان آگاه شوید.