اطلاعات خود را در مورد میزان آب مورد نیاز و کم‌آبی بسنجید.

آب یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان است. وقتی احساس تشنگی دارید، آب می‌نوشید. اما آیا می‌دانید که یک نفر به چه میزان آب در طول روز نیاز دارد؟ آیا از علائم کم‌آبی و خطرات آن آگاهی دارید؟ پاسخ به سوالات زیر کمک می‌کند تا دانش خود را بسنجید و با نکاتی آشنا شوید که شاید اطلاعات کاملی در موردشان نداشته باشید.

شروع

اطلاعات خود را در مورد میزان آب مورد نیاز و کم‌آبی بسنجید.

آب یکی از مهم‌ترین نیازهای انسان است. وقتی احساس تشنگی دارید، آب می‌نوشید. اما آیا می‌دانید که یک نفر به چه میزان آب در طول روز نیاز دارد؟ آیا از علائم کم‌آبی و خطرات آن آگاهی دارید؟ پاسخ به سوالات زیر کمک می‌کند تا دانش خود را بسنجید و با نکاتی آشنا شوید که شاید اطلاعات کاملی در موردشان نداشته باشید.