آیا یافته‌های علمی و باورهای غیرعلمی را در مورد مصرف ماهی می‌شناسید؟

ماهی منبعی سرشار از مواد مغذی است که بسیاری از عملکردهای بدن را بهبود می‌بخشد. اما برخی از باورهای غیرعلمی در مورد مصرف ماهی وجود دارد. با پاسخ به این سوالات می‌توانید دانش خود در مورد مصرف ماهی را بسنجید و ببینید آیا می‌دانید کدام باورها در مورد مصرف ماهی درست و کدام غلط است.

شروع

آیا یافته‌های علمی و باورهای غیرعلمی را در مورد مصرف ماهی می‌شناسید؟

ماهی منبعی سرشار از مواد مغذی است که بسیاری از عملکردهای بدن را بهبود می‌بخشد. اما برخی از باورهای غیرعلمی در مورد مصرف ماهی وجود دارد. با پاسخ به این سوالات می‌توانید دانش خود در مورد مصرف ماهی را بسنجید و ببینید آیا می‌دانید کدام باورها در مورد مصرف ماهی درست و کدام غلط است.