آیا باورهای غلط و درست را در مورد باردار شدن می‌شناسید؟

شما هم دربارۀ تأثیر کارهایی که شانس بارداری را بالا می‌برد، چیزهایی شنیده‌اید. برخی از این روش‌ها علمی نیست و یک باور غلط است. چه چیزهایی شانس بارداری شما را افزایش می‌دهد؟ برای باردار شدن چه زمانی باید رابطۀ جنسی داشت؟ اگر به باردار شدن فکر می‌کنید و برای بارداری اقدام کرده‌اید، بهتر است اطلاعات خودتان را با پاسخ به سوالات زیر افزایش دهید.

شروع

آیا باورهای غلط و درست را در مورد باردار شدن می‌شناسید؟

شما هم دربارۀ تأثیر کارهایی که شانس بارداری را بالا می‌برد، چیزهایی شنیده‌اید. برخی از این روش‌ها علمی نیست و یک باور غلط است. چه چیزهایی شانس بارداری شما را افزایش می‌دهد؟ برای باردار شدن چه زمانی باید رابطۀ جنسی داشت؟ اگر به باردار شدن فکر می‌کنید و برای بارداری اقدام کرده‌اید، بهتر است اطلاعات خودتان را با پاسخ به سوالات زیر افزایش دهید.