چرا اندازۀ سر کودک مهم است؟

چرا اندازۀ سر کودک مهم است؟

اندازۀ جمجمۀ کودک بازتاب‌دهندۀ رشد مغز اوست. بنابراین، اگر مغز کودک به طور طبیعی در حال رشد و تکامل نباشد، محیط دور سرش نمی‌تواند به آن اندازه‌ای که باید افزایش یابد. از سوی دیگر، اگر جمجمه خیلی سریع رشد کند، می‌تواند نشانه‌ای از یک مشکل مثل هیدروسفالی یعنی تجمع مایع در مغز باشد. هرچند هر دوی این وضعیت‌ها نادر هستند اما مهم است که از نبود آنها اطمینان حاصل شود.

ضمناً، سر کودکان در مقایسه با سر بزرگسالان،‌ به شکل نامتناسبی بزرگ است، پس نگران نباشید اگر سر کودکتان به نظرتان بزرگ می‌رسد. نسبت‌ها و ویژگی‌های جسمی خودتان را هم در نظر بگیرید، یعنی اگر شما یا همسرتان سر بزرگ یا کوچکی دارید، کودکتان نیز ممکن است همین ویژگی را داشته باشد.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید