کودک شيرخوارم دچار زردی شده است، آيا می‌توانم به او شير خودم را بدهم؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

زرد شدن نوزادتان که معمولاً در روز دوم يا سوم تولد ظاهر شده است و روز دهم نیز برطرف خواهد شد زردى فيزيولوژيک ناميده مى‌شود که بسيار شايع است و حاکى از بيمارى نیست.

در بيشتر نوزادان مبتلا به زردى و افزايش بيلى‌روبين، تغذيه با شير مادر مى تواند و حتی بايد بدون وقفه ادامه يابد. شیر روزهای اول سینهٔ شما که آغوز نام دارد به دفع مدفوع اوليهٔ نوزاد و در نتيجه دفع بيلى‌روبين اضافى از بدن نوزاد و کاهش زردى او کمک مى‌کند اما در شرايط خاص و نادر که زردی بسيار شديد است، شاید پزشک نياز به قطع موقت شيردهی بدهد.

اگر پزشک چنین تشخیصی داد، براى حفظ تداوم توليد شير و تغذيهٔ نوزاد، در زمان جدايى از شيرخوارتان بايد شير خود را مرتب با دست يا شيردوش بدوشيد. درصورتى‌که نوزاد در بخش مراقبت‌های ويژهٔ نوزادان بسترى شود، کارکنان بخش، آموزش لازم در اين زمينه را در اختيار شما قرار می‌دهند و در ساير موارد نیز اين آموزش بايد قبل از ترخيص مادر از بيمارستان انجام شده باشد و در اولين ويزيت نيز در کنار ساير مهارت‌های شيردهی تقويت شود. پس این حق شماست که از کارکنان بهداشتی بیمارستان یا مراکز بهداشت کمک بخواهيد.

سؤالات مشابه :