کودک از چه سنی می‌تواند با پتو بخوابد؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

برای استفاده از پتو در تخت کودکتان تا یک سالگی او صبر کنید. بنا به نظر کارشناسان، رختخواب نرم مثل پتو و بالش، ریسک خفگی یا سندرم مرگ ناگهانی نوزاد را افزایش می‌دهد. جایگزین‌ّهای بی‌خطر برای پتو، لباس خواب سرهمی، کیسه خواب کودک و پتوهای پوشیدنی هستند. در ۱۲ ماهگی، احتمال آماری سندرم مرگ ناگهانی نوزاد تنزل می‌کند.

بهترین کار این است که از استفادۀ ضربه‌گیر تخت، غلت‌گیر، تشک‌های خاص یا هر چیز دیگری که ادعا می‌شود ریسک سندرم مرگ ناگهانی نوزاد را کاهش می‌دهد خودداری کنید. این وسایل نه تنها ناتوان از محافظت از کودکتان هستند، بلکه برخی کودکان حین استفاده از آنها دچار خفگی شده‌اند.

ریسک خفگی نیز کاهش می‌یابد، زیرا بیشتر کودکان ۱۲ ماهه قادرند غلت بخورند و چالاکی کنار زدن پتو از روی صورتشان را دارند. ئس وقتی کودک ۱۲ ماهه شد، ا‌یرادی ندارد که یک پتو یا اسباب‌بازی ویژه را برای تسکین خود به تختش ببرد اما هنوز هم ایمن‌تر است که تختش را نسبتاً خالی نگه دارید. بنابراین خیلی بهتر است اگر تا وقتی کودک از تخت کودک به تخت نوپا منتقل می‌شود از دادن بالش به او خودداری کنید.

سؤالات مشابه :