چطور مدیریت خشم را به کودکان یاد بدهیم؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

یکی از بهترین راه‌حل‌ها این است که با توجه به شناختتان از کودک، مهارت حل مسئله را به او آموزش دهید. به عنوان مثال، وقتی کودک نوپایتان با شما یا کودک دیگری مشاجره‌ای دارد، محدودیت‌ها را برایش روشن کنید و سپس او را به سمت راه‌حل مشکل هدایت کنید. برای مثال، می‌توانید بگویید: «من می‌دونم که از خواهرت ناراحتی چون برجی که با لگوها ساخته بودی رو خراب کرد، اما تو نمی‌تونی خواهرت رو بزنی. به نظرت وقتی عصبانی میشی، چه کار دیگه‌ای می‌تونی انجام بدی؟»

اگر چیزی به فکر فرزندتان نمی‌رسد، به او گزینه‌هایی بدهید. یک متخصص مدیریت خشم کودکان توصیه می‌کند که در مواقع خشم به کودک خود بگویید، ابتدا شکم، فک و مشت‌های خود را بررسی و نگاه کند تا ببیند آیا آنها سفت هستند یا نه و سپس به او نشان دهید که چگونه نفس عمیق بکشد تا «عصبانیت را بیرون کند» و به او نشان دهید که چه حس خوبی دارد وقتی دوباره کنترل خود را به دست می‌آورد.

بعد از آن به فرزندتان کمک كنید تا از صدایی محکم برای صحبت کردن در مورد عصبانیتش استفاده كند. می‌تواند با چیزی شبیه به این شروع کند: «بابا وقتی این‌طوری فریاد می‌زنی، من احساس عصبانیت می‌كنم!» کودکان باید بدانند که مادامی که به دیگران به دلیل عصبانیت آسیب نمی‌زنند، اشکالی ندارد که عصبانی باشند.

برای اطلاعات بیشتر می‌توانید مقالهٔ هوش هیجانی کودکان مادرشو را بخوانید.

سؤالات مشابه :