چطور متوجه سيری و گرسنگی نوزاد شویم؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

به کودکان شيرخوار لازم است بر حسب تقاضايشان و به طور مكرر شير بدهید و بهتر است از تنظيم دفعات شیردهی بر حسب ساعت پرهيز کنید. شيرخواران معمولاً بین ۲۰ تا ۳۰ دقيقه را صرف علائمی می‌کنند كه نشان می‌دهد آمادهٔ شير خوردن هستند و با حركاتی نشان می‌دهند كه بيدارند. اين علائم عبارت از حركت كرهٔ چشم، به هم زدن پلک‌ها، ركت دهان و انگشت يا دست و بردن هر چيزی به سمت دهان است.

وقتی شيرخوار اين علائم را نشان می‌دهد، اجازه ندهيد گريه كند و برافروخته شود. گريه کردن و جيغ زدن آخرین نشانهٔ اعلام گرسنگی است و نبايد اجازه داد گرسنگی شيرخوار به اين مرحله برسد. چنانچه شيرخوار گريه كند و آشفته شود، ابتدا بايد او را آرام کنید و سپس به پستانتان بگذارید تا بتواند آن را درست بگيرد. در غير اين صورت ممكن است زبانش به جای آنکه در كف دهانش قرار گيرد، بالا برود و شيرخوار نتواند سینهٔ مادر را درست بگيرد.

علائم سير شدن شیرخوار هم عبارت است از، توقف صدای بلع، توقف بيشتر بين دفعات مكيدن، رفع علائم گرسنگی، افزايش مكيدن‌های غيرتغذیه‌ای، رها كردن پستان و ريلکس و شل شدن و به خواب رفتن.

سؤالات مشابه :