چرا پوزیشن صحيح و درست شیردهی مهم است؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

بغل كردن و درست گرفتن شيرخوار برای گرفتن سینهٔ مادر خیلی مهم است و مادران بايد به نحوهٔ در آغوش گرفتن شيرخوار و پستان گرفتن او به ويژه در یک تا دو هفتهٔ اول شيردهی، توجه خاصی داشته باشند.

اگر نحوهٔ در آغوش گرفتن شيرخوار و پستان گرفتن او درست و مطلوب باشد، مانع زخم شدن نوک پستان‌ها می‌شود و مكيدن صحيح كودک نيز توليد شير را بيشتر می‌كند. مادرانی كه به طور مداوم دچار زخم نوک پستان يا ماستيت می‌شوند يا کودکشان به كندی وزن اضافه می‌كند ممكن است به دليل نحوهٔ نادرست در آغوش گرفتن و شير دادنشان به نوزاد باشد.

سؤالات مشابه :