چرا تغذيهٔ نوزاد با آغوز مهم است؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

شيری كه پستان‌ها در دو، سه روز اول پس از زايمان توليد می‌كنند، آغوز، ماک يا كلستروم نام دارد كه غليظ و زرد رنگ، يا به رنگ روشن و سرشار از مواد ايمنی برای نوزاد است. این شیر از کودک شما در برابر عفونت‌ها محافظت می‌كند و این محافظت در حدی است كه آن را اولين واكسن نوزاد می‌نامند.

آغوز در مقايسه با شيری كه پس از آن در سینهٔ مادر توليد میشود، دارای مقدار بيشتری پروتئين و ويتامين‌های محلول در چربی و برخی مواد معدنی مانند سديم و مقدار كمتری چربی و ويتامين‌های محلول در آب است. گرچه حجم آغوز محدود است و در هر نوبت شيردهی ممكن است حتی بيش از يک يا دو قاشق مرباخوری در هر پستان نباشد، اما نياز نوزاد در روزهای اول هم در همين حد است. جريان شير مادر از روز سوم تا ششم بعد از زايمان بیشتر خواهد شد.

سؤالات مشابه :