شروع زود غذاهاى كمكى کودک چه خطراتى دارد؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

شروع زود تغذیه با غذاهای کمکی، یعنی قبل از شش ماهگی، جاى تغذيه با شير مادر را می‌گیرد و در تأمين نيازهاى تغذیه‌ای كودکتان مشكلاتى ايجاد می‌کند.

به عنوان مثال، اگر از حريره و سوپ آبكى و رقيق استفاده شود، منجر به دريافت اندک مواد مغذی خواهد شد. همچنین به دليل دريافت كمتر عوامل حفاظتی شير مادر، احتمال ابتلا به بيمارى‌ها افزايش می‌یابد و به دليل اينكه غذاهاى تكميلى به اندازهٔ شير مادر پاكيزه نیست و به راحتی آن قابل هضم هم نيستند، احتمال ابتلا به اسهال نيز افزايش مى يابد.

از سوی دیگر هم، چون كودک هنوز توانایى هضم و جذب پروتئين غيرانسانى را به خوبى ندارد، احتمال ايجاد حالت‌های آلرژيک افزايش خواهد يافت.

سؤالات مشابه :