در صورت ابتلا به کرونا پس از زایمان می‌توان تماس پوست با پوست نوزاد داشت؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

بله. برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و تداوم مراقبت کانگورویی، موجب بهبود وضعیت تنظیم دمای بدن نوزاد و پیامدهای فیزیولوژیک دیگر نوزاد می‌شود. قرار گرفتن نوزاد در کنار مادر، شروع تغذیه با شیر مادر را راحت‌تر خواهد کرد و باعث کاهش مرگ‌ومیر نوزادان نیز می‌شود.
به‌طورکلی، مزایای بی‌شمار برقراری تماس پوست با پوست مادر و نوزاد و تغذیه با شیر مادر، از خطرات احتمالی انتقال و بیماری‌های مرتبط با کووید-۱۹ بیشتر است.

سؤالات مشابه :