خوردن غذاهای تند در بارداری خطرناک است؟

خیر. اما باید با عادات غذایی شما سازگار باشد تا شما با مصرف آن مشکلی نداشته باشید. اگر پیش از بارداری عادت به خوردن غذاهای تند داشته‌اید، می‌توانید با مشورت پزشک خود باز هم غذاهای تند بخورید. اما اگر پیش از این به خوردن غذاهای تند عادت نداشته‌اید، خوردن غذاهای تند ممکن است باعث تشدید حالت تهوع، سوزش معده و سوءهاضمۀ بارداری شود. هر گونه تغییر ناگهانی در عادات غذایی، ممکن است شما را دچار مشکل کند. پس بهتر است کمی محتاط‌تر باشید و اگر هوس غذاهای تند، شور یا خیلی شیرین کردید، فقط مقدار کمی از آنها بخورید.

سؤالات مشابه :