تغذيهٔ انحصاری با شير مادر به چه معناست؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

در این نوع تغذیه يعنی شيرخوار تا پايان شش ماهگی فقط با شير مادر تغذيه شود و هيچ نوع مادهٔ غذايی و آشاميدنی ديگری حتی آب به او داده نشود. دادن دارو در صورت لزوم و حتماً با تجويز پزشک و قطره‌های مولتی‌ويتامين يا مواد معدنی و تغذيه با شير دوشيده‌شدهٔ مادر نیز اشكالی ندارد.

پس شيرخوار نبايد به عنوان مکمل غذایی نوشيدنی يا غذایی غير از شير مادر دريافت كند و نبايد از پستانک استفاده كند، چون تغذيهٔ مكرر در روز و شب لازم است و دفعات و مدت مكيدن او نبايد با چیزی مثل پستانک محدود شود.

سؤالات مشابه :