تعیین سن حاملگی: سن بارداری چگونه محاسبه می‌شود؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

در طول این دو هفتهٔ اول، بدن شما در حال آماده شدن برای لقاح احتمالی است. محاسبهٔ روز شروع رشد جنین و پیگیری تاریخ‌های مرتبط با بارداری می‌تواند کمی برایتان گیج‌کننده باشد.

شروع بارداری از روز اول آخرین دورهٔ همیشگی و نرمال قاعدگی شما یعنی LMP محاسبه می‌شود، هرچند رشد جنین تا پس از لقاح که حدود دو هفته بعد اتفاق می‌افتد شروع نمی‌شود.

بارداری به این دلیل از این روز محاسبه می‌شود که هر بار زنی پریود می‌شود، بدن او در حال آماده شدن برای بارداری است. اگر روز اول آخرین دورهٔ نرمال قاعدگی را ملاک بگیریم، بیشتر زنان به طور متوسط ۲۸۰ روز باردار هستند. محاسبه از روز اول آخرین دورهٔ نرمال قاعدگی همچنین مقیاس استانداردی برای پزشکان و ارائه‌دهندگان مراقبت‌های بهداشتی تعیین می‌کند، زیرا فهمیدن زمان دقیق رخ دادن لقاح فوق‌العاده دشوار است.

سؤالات مشابه :