اگر کودکم سینه را درست نگرفته باشد، چه بايد كرد؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

بايد او را از پستان جدا و كمک كنيد تا آن را درست بگيرد. در اين گونه موارد، بايد ابتدا فشار مكيدن شيرخوار را کم و قطع کنید و بعد او را جدا كنيد تا آسيبى به بافت پستان وارد نشود.

به این شکل که يک انگشت تميز خود را وارد گوشهٔ دهان کودک كنيد يا روى قسمتى از پستان كه نزديک دهان شيرخوار است، فشار بياوريد و يا چانهٔ شيرخوار را آرام پايين بكشيد تا سینهٔ شما را رها كند و بعد دوباره سینه را به شکل درستش در دهان او قرار دهید.

سؤالات مشابه :