اصطلاح لانه‌سازی والدین یعنی چه؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

مادران باردار در هفته‌های بارداری، به ویژه هفته‌های آخر ممکن است غریزۀ شایعی به نام لانه‌سازی را تجربه را کنند. این اصطلاح در واقع یعنی آماده کردن خانه به شکلی مطلوب برای ورود نوزاد که شامل تمیز کردن، چیدن و دور ریختن وسایل اضافی است. هرچند این اتفاق کاملاً طبیعی است، اما باید به یاد داشته باشید که به خودتان فشار نیاورید تا از خطر زایمان زودرس جلوگیری کنید.

سؤالات مشابه :