آیا کودکان به تنهایی هم نیاز دارند؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

بله، کودکان در هر سنی که باشند به تنهایی هم نیاز دارند تا به تدریج بتوانند بفهمند که مستقل و جدا از شما هستند.

در این فاصله آنها سعی خواهند کرد تا محیط اطرافشان را کشف و بررسی کنند و یاد بگیرند که گاهی وقت‌ها هم خودشان خودشان را سرگرم کنند. اما لازم است هوشیار باشید و به سیگنال‌ها و واکنش‌های او توجه کنید و هرگز کودک خود را به ویژه در سن شیرخواری برای مدت طولانی تنها نگذارید.

سؤالات مشابه :