آیا وقتی کودک بزرگ‌تر شود آلرژی غذایی او رفع می‌شود؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

اول باید دید کودک شما به چه نوع غذایی آلرژی دارد.

به عنوان مثال، بسیاری از بچه‌ها در طول دورهٔ کودکی از آلرژی به شیر، تخم پرندگان و سویا خلاصی می‌یابند. اما آلرژی به گندم، بادام‌زمینی، آجیل‌های درختی، ماهی و سخت‌پوستانی مثل میگو بیشتر از سایر آلرژی‌های غذایی احتمال همیشگی شدن را دارند.

سؤالات مشابه :