آیا می‌توان بعد از زایمان رابطهٔ جنسی داشت؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

پزشکان توصیه می‌کنند برای شروع رابطهٔ جنسی تا شش هفته پس از زایمان منتظر بمانید تا در این مدت و بعد از اتمام معاینات پزشکی بعد از زایمان، پزشک اطمینان حاصل کند که واژن و ناحیهٔ پرینه برای ایمن بودن رابطهٔ جنسی و لذت‌بخش بودن آن به اندازهٔ کافی بهبود پیدا کرده‌اند.

سؤالات مشابه :