آیا رنگ چشم‌های نوزادم به همین شکل باقی می‌ماند؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

شاید بله، شاید خیر.

نوزادان آسیایی معمولاً با چشم‌های قهوه‌ای به دنیا می‌آیند و همان رنگ هم ثابت می‌ماند. نوزادان دیگر اغلب با چشم‌های خاکستری مایل به آبی یا آبی تیره به دنیا می‌آیند؛ آنها ممکن است خاکستری یا آبی بمانند یا تا ۹ ماهگی کودک سبز، فندقی، یا قهوه‌ای شوند. دلیلش این است که عدسی چشم‌های کودک در ماه‌های پس از تولد رنگدانه‌های بیشتری می‌گیرند اما روشن‌تر یا آبی‌تر از حالت اولیه نخواهند شد و چشم‌های سبز، فندقی و قهوه‌ای در واقع بیشتر از چشم‌های خاکستری یا آبی رنگدانه دارند حتی اگر رنگشان روشن‌تر باشد.

سؤالات مشابه :