آیا جمع‌آوری خون بند ناف با زایمان طبیعی تداخل دارد؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

خیر. جمع‌آوری خون بند ناف پس از به دنیا آمدن نوزاد و بعد از انسداد و بریدن بند ناف انجام می‌شود. بنابراین می‌تواند در بیشتر روش‌های زایمان گنجانده شود.

اعم از اینکه در زایمان از داروها استفاده شود یا خیر و یا اینکه زایمان طبیعی باشد یا سزارین انجام شود، می‌توان خون بند ناف را جمع‌آوری کرد. جمع‌آوری خون بند ناف در کمتر از چند دقیقه صورت می‌گیرد و احتمالاً در آن فاصله شما به قدری سرگرم نوزاد و ایجاد پیوند عاطفی با او هستید که متوجه انجام آن نمی‌شوید.

سؤالات مشابه :