آیا ترشح از سینه‌ها در بارداری طبیعی است؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

برخی مادران از همان دوران ‌بارداری و معمولاً در سه ماههٔ سوم بارداری، سینه‌هایشان آغوز را که گاهی شیر پیشین هم نامیده می‌شود، ترشح می‌کند و برخی از زنان باردار هم این موضوع را تجربه نمی‌کنند که هر دو حالت نرمال و طبیعی است. در صورت نشت از سینه‌ها می‌توانید یک پد شیردهی داخل سوتینتان بگذارید تا لباس‌های‌ شما لکه‌دار نشود. این پدها را هم می‌توانید در بیشتر داروخانه‌ها پیدا کنید.