آیا اشکالی ندارد که به کودکم یک «وقفهٔ تربیتی» بدهم؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

اگر کودک نوپای شما آمادهٔ همکاری در یک وقفهٔ درست یعنی نشستن در جایی که شما معین می‌کنید و ماندن در آنجا تا زمانی است که شما به او می‌گوید آنجا باشد، به او آسیب یا شوکی وارد نمی‌شود. این کار می‌تواند به او کمک کند تا یاد بگیرد دفعهٔ بعد در آن موقعیت چگونه رفتار کند. اما وقفه بهتر است به عنوان آخرین راهکار تربیتی والدین باشد.

به علاوه، وقفه دادن به یک کودک دو ساله معمولاً به معنای آن است که او را در آغوش خود به محل انتخابی ببرید و سپس راهی پیدا کنید که او را در آنجا نگه دارید، اما این کار هرگز به معنی زندانی کردن او در اتاقش یا پشت دری در یک جای تاریک نیست.

همچنین در نظر داشته باشید که اگرچه کودکان نوپا معروف به سرکشی هستند آنها اغلب به عمد بدرفتاری نمی‌کنند. وقتی آنها کار اشتباهی انجام می‌دهند، مانند گاز گرفتن یک کودک، ریختن ظرف غذا یا جیغ کشیدن با صدایی وحشتناک، معمولاً به این دلیل است که احساس خشم، سرخوردگی، ترس یا هیجان آنها را تحت فشار قرار داده است. احساسات یک کودک نوپا حداقل به اندازهٔ بزرگسالان قوی هستند و ممکن است مثل یک دندان تازه درآمده تیزتر باشند، زیرا هنوز به علت استفادهٔ زیاد کند نشده‌اند.

همچنین در این سن، فرزند شما توانایی حتی کودکانه‌ای برای مدیریت یا کنترل احساسات خود ندارد. بنابراین، کمک به او برای کنترل احساساتش با منحرف و پرت کردن حواسش، هدایت کردنش به فعالیتی دیگر، توضیح دادن و راهنمایی او درحالی‌که می‌آموزد خودش این کار را انجام دهد، بخش مهمی از وظیفهٔ شما به عنوان یک والد است.

سؤالات مشابه :