آیا آلرژی در کودکان ارثی است؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

کودک شما ممکن است ابتلا به آلرژی را به ارث ببرد، اما نه لزوماً یک آلرژی خاص را.

به عنوان مثال، اگر شما آلرژی تب یونجه، آلرژی به حیوان خانگی یا آلرژی غذایی دارید، کودک شما نیز ۵۰ درصد احتمال ابتلا به نوعی حساسیت را دارد، اگرچه ممکن است از همان نوع آلرژی شما نباشد. این احتمال درصورتی‌که هر دوی والدین کودک آلرژی داشته باشند به ۷۵ درصد افزایش می‌یابد.

سؤالات مشابه :