آيا در صورت بارداری مجدد می‌توان به شيردهی ادامه داد؟

مادرشو
مادرشو

تیم مادرشو

اگر باردار هستيد و فرزند بزرگ‌تری داريد كه شير مى خورد، لزومى ندارد شيردهى را قطع كنيد ولى چنانچه سابقهٔ زايمان زودرس داشته باشید يا درد رحمی، خونريزی و كاهش وزن در طول بارداری داريد، لازم است بدایند که این موارد ممکن است دلايلی پزشكی برای قطع شیردهی در طول بارداری باشد که باید حتماً پزشک شما از این موارد مطلع شود. همچنین اگر با شيردهى دچار انقباض رحمى می‌شويد، اين انقباضات معمولاً خطری برای جنين شما ندارد اما در هرحال بايد با پزشکتان اطلاع دهید تا پزشک با توجه به وضعيت سلامت و احساسات شما، سن و نياز شيرخوارتان و تمايل او به شير خوردن تصميم بگیرد.

گاهى نیز پستان‌ها بيشتر حساس مى‌شوند يا به نظر می‌رسد كه شير در سه ماههٔ دوم بارداری كاهش می‌يابد و يا مزهٔ آن تغيير می‌كند ولی اينها دليلی برای قطع شيردهى محسوب نمى‌شوند. اگر سن شيرخوار شما كمتر از يک سال است، كاهش طبيعی توليد شير طی دوران بارداری شما ممكن است نيازهای تغذیه‌ای او را به خطر اندازد. در اين صورت توجه به روند افزايش وزن شيرخوار و استفاده از مكمل های غذايی زیر نظر پزشک توصيه می‌شود. برخی شيرخواران نیز بنا به ميل خود يا وقتی شير مادر كم می‌شود، شير خوردن خود را قطع می‌كنند.

سؤالات مشابه :